• یاسوج (پانا) – با رأی اعضای شورای شهر چیتاب ، عبدالمطلب نجات‌بخش به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. کریم داد موحدی ریاست شورای شهر چیتاب با تشکر از سرپرستی ۶ ماهه همتی در شهرداری چیتاب از زحمات وی در ارائه برنامه جهت پیشبرد اهداف و توسعه زیرساختهای شهری تشکر کرد. موحدی افزود: با […] ...تبليغات