• مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: هرگونه افزایش قیمت نان در استان توسط نانوایی ها غیرقانونی است و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود. شعار سال: امیر جانی پور اظهار کرد: نانوایی های استان به هیچ وجه مجاز به افزایش قیمت نان نیستند و موظفند نان […] ...تبليغات