• فرماندار کهگیلویه به همراه بخشدار سوق و جمعی از مدیران شهرستان از روستای کل قیصرعلیا، کل قیصر سفلی، روستای کرباسی و جاده ارتباطی روستای چنگلوا به سوق (بلوط بنگان) بازدید کرد.دهیار روستای کل قیصر در گفت‌وگویی با کبنا، نبود جاده مناسب و زیرسازی و جدول گذاری را از مهمترین مشکلات روستا دانست و اظهار کرد: […] ...تبليغات