• به گزارش ایرنا، این پیرمرد ساکن روستای دوبند سرمست شنبه شب به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به قدیمی بودن خانه و تخریب آن برای ساخت و ساز جدید بیش از چند ماه است که در چادر اسکان یافتیم.محمد براتیان بیان کرد: از این چادر هم برای آشپرخانه و هم برای اسکان و مکان […] ...تبليغات