• دهستان چین در بخش لوداب شهرستان بویراحمد قرار دارد، دارای مردمانی مهربان، صمیمی و مهمان‌نواز است که به همت سپاه فتح استان به تازگی آب‌رسانی به روستای گلال این دهستان انجام گرفته و موجب خوشحالی مردم این روستا شده است. شعارسال: دهستان چین در بخش لوداب شهرستان بویراحمد قرار دارد، دارای مردمانی مهربان، صمیمی و […] ...تبليغات