• مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: از مجموع روستاهای دارای سکنه استان ۶۰۱ روستا دارای دهیاری است که بیشتر این روستاها بالای ۳۰ خانوار جمعیت دارند. همچنین ۹۳۲ روستای استان زیر ۲۰ خانوار هستند شعارسال:مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر ۴۴٫۳ […] ...تبليغات