• مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد، کاهش بارندگی ها در این استان را نگران خواند و از مجموعه مدیران این شرکت خواست برای جلوگیری از قطع برق در تابستان سال آینده تدابیر ویژه ای در حوزه مدیریت مصرف بیندیشند. شعارسال: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد، کاهش بارندگی ها در این […] ...تبليغات