• ورودی یاسوج از سمت دهستان دشت روم وضعیت مناسبی ندارد و هر طرف که سر را بچرخانیم شاهد وجود نایلون هایی هستیم که در زمین های کشاورزی رها شده اند. شعارسال:  مسیر ورودی شهر یاسوج از سمت بابامیدان این روزها حال و روز خوبی ندارد و مورد بی مهری افرادی قرار گرفته است که دغدغه […] ...تبليغات