• بانوان کهگیلویه و بویراحمد سکوت کرده اند تا شاید مسئولان برنامه ای ویژه برایشان رقم بزنند اما گویا این برنامه ویژه تنها در برگزاری جلسات خلاصه شده است. شعار سال: بانوان کهگیلویه و بویراحمدی همچون بانوان سایر استان ها می خواهند کار کنند و مستقل باشند می خواهند دیده شوند آن ها می خواهند به […] ...تبليغات