• نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با هدف بررسی عملکرد های سال گذشته و برنامه های اجرایی در سال جدید در سالن آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد. شعار سال: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، گفت: با توجه به افزایش ۱۱ درصدی رشد بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش […] ...تبليغات