• لباس محلی کهگیلویه و بویراحمدی ها همچنان محبوب ترین لباس برای دختران جوان این استان است. شعارسال: هر استان با توجه به رسم و رسوماتی که از قدیم داشته است لباس خاص خودشان را نیز استفاده می کردند وقتی فردی لباس محلی استان خودش را بپوشد دیگر لازم نیست از وی بپرسید اهل کجاست از […] ...تبليغات