• یاسوج- ایرنا- روزنامه ابتکار جنوب در هزارمین شماره خود در 18فروردین در سرمقاله ای به قلم امین وکیلی مدیر مسئول این روزنامه به بیان بخشی از فراز و فرودهای روزنامه نگاری کاغذی استان در سال های گذشته پرداخته است. ...تبليغات