• معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۴۳ هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در کشور احداث شده است. شعارسال: محمد رضا کدخدا زاده درآئین افتتاح ۱۸ کیلومتر از جاده چهارخطه بابامیدان، گچساران به بهبهان افزود: در حال حاضر دو طرح عمرانی در شهرستان گچساران در حال […] ...تبليغات