• قرارگاه دانشجویی شهید طیب بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد در نامه ای به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن اعتراض به اتفاقات رخ داده در منطقه سقاوه از بخش مارگون بویراحمد، خواستار ورود مستقیم ریاست این سازمان شد. شعار سال: کمیته مردمیقرارگاه دانشجویی شهید طیب بسیج دانشجویی استان در نامه ای به رئی سازمان […] ...تبليغات