• دستگاه‌های بی خطرسازی زباله‌های بیمارستان‌های دولتی در کهگیلویه و بویراحمد استاندارد نیستند. ...تبليغات