• مدیر اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: در حال حاضر ذخیره آب پشت سد کوثر ۱۰۰میلیون متر مکعب کاهش داشته است. شعارسال: اکبر خدری افزود: با توجه به خشکسالی و کمبود بارش ذخیره آب پشت سد کوثر در سال جاری کاهش یافته است. وی بیان کرد: در حال حاضر ذخیره آب پشت […] ...تبليغات