• رئیس اداره منابع طیبعی و آبخیزداری شهرستان لنده از کاشت بیش از ۴۰هکتاردرخت کهور، بادام و ابرشیم هندی در اراضی شیبدار روستای موردقوی از توابع بخش مرکزی شهرستان توسط یکی از همیاران طبیعت در این شهرستان خبرداد. شعار سال: ذبیح اله محمدی ضمن اشاره به حفظ منابع طبیعی و عرصه های ملی گفت: حفظ و […] ...تبليغات