• یاسوج- ایرنا- شوت امیرمحمد از دریچه دیوار خونه پدربزرگش گذشت و فرسخ ها رفت تا همراه با آرزویش به دیبالای آرژانتینی رسید و دیبالا آرزوی کوچک امیر محمد را که حالا دیبالای ایرانی نام گرفته است بسته بندی شده برایش پست کرد تا کودکی را در گوشه دیگری از دنیا خوشحال کند. ...تبليغات