• شعار سال: لباس محلی یکی از زیباترین لباس های استان کهگیلویه و بویراحمد است که از کذشته تا کنون دچار تغییراتی شده است اما همچنان مورد پسند بانوان این استان است هر چند پوشیدن این گونه لباس ها بیشتر مناسبتی شده است اما زنان و دختران این استان اداب و سنن قدیمی خود را فراموش […] ...تبليغات