• شعار سال: منصور شیشه‌فروش در همایش ملی راهکارهای ارتقای فرهنگ HSE اظهار کرد: توسعه پایدار جنبه‌های مختلفی از جمله ایمنی و حفظ محیط زیست دارد و امروز در جهان مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: توسعه غیر پایدار موجب افزایش گازهای گلخانه و دمای کره زمین شده که این خود عامل بسیاری از بحران‌ها […] ...تبليغات