به گزارش خبرگزاری برنا؛ بهروز مرادی در بازدید از خاستگاه سد آبریز کهگیلویه با اشاره به اینکه این سدها به دست کارشناسان ایرانی در دست احداث هستند؛ گفت: در راستای حمایت از مهندسان ایرانی هیچ کارشناس خارجی در احداث و مطالعه سدهای ایران بکار گرفته نشد.

مرادی با اشاره به اینکه امسال وضعیت بارش ها بهبود یافته است گفت: وضعیت آب نسبت به دوره بلند مدت بسیار مطلوب بوده است.

وی بیشترین حجم آب را در حوزه سدهای کرخه، کارون و سد دز خوزستان ذکر کرد و گفت: حجم ذخیره آب این سدها از حد نرمال نیز بالاتر رفته است.

مرادی افزود: از ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات حوزه آب تاکنون ۵۰ درصد جذب شده است.