به گزارش خبرگزاری برنا؛ الیاس تاجالدینی گفت: ۴۷۴ طرح در بخش کشاورزی در زمینه توسعه گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی، پرورش قارچ و غیره برای دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرحها ۷۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، عنوان کرد: با بهرهبرداری از طرحهای معرفی شده برای یک هزار و ۶۰۰ نفر شغل ایجاد میشود.

تاجالدینی یکی از سیاستهای جهاد کشاورزی را جایگزینی کشت محصولات آببردانست و عنوانکرد: جایگزین کردن کشت کینوا به جای برنج کاری در استان در دستور کار است.

وی با بیان اینکه گیاه کینوا بومی کوههای آند در بولیوی، شیلی و پرو است، ادامه داد: کینوا تنها گیاهی بوده که میتواند پروتئین کامل بدن را تامین و تمامی آمینواسیدهای مورد نیاز برای حفظ تعادل سلامتی بدن را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد توسعه باغات در اراضی شیبدار را از اولویتهای این سازمان دانست و افزود: هم اکنون ۱۲۰ هکتار باغ در اراضی شیبدار استان احداث شده است.

تاجالدینی خاطرنشان کرد: توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی تا ۵۰۰ هکتار با توجه به پتانسیلهای موجود نیز در دستور کار بوده و در این راستا کارخانهای نیز در حال راهاندازی است.