خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/07/10 18:55
شناسه خبر : 14936

گله مندی مردم بخش چیتاب از کمبود آب